image_pdf

Bilety ulgowe

Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w wysokości 50% biletu normalnego w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzeg uprawnieni są:

 

Lp. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Dokumenty uprawniające do korzystania z ulgi 50%
1. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Ważna legitymacja szkolna
2. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w 
szczególności książeczka zdrowia, paszport, skrócony
odpis aktu urodzenia
3. Emeryci i renciści Ważna legitymacja emeryta lub rencisty wraz z
dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby
uprawnionej z aktualnym zdjęciem
4. Kombatanci Legitymacja kombatancka
5. Studenci szkół wyższych z wyłączeniem studentów szkół podyplomowych i doktoranckich Ważna legitymacja studencka