image_pdf

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LIX/623/2022
RADY MIASTA TARNOBRZEGA
TYLKO DO DNIA 30 CZERWCA 2022 obywatelom Ukrainy
na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
przekroczenie granicy RP od dnia 24 lutego 2022
przysługują bezpłatne przejazdy komunikacja miejską.

Kliknij  Uchwała Rady Miasta