image_pdf

Bilety ulgowe

Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w wysokości 50% biletu normalnego w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzeg uprawnieni są:

 

Lp.Osoby uprawnione do przejazdów ulgowychDokumenty uprawniające do korzystania z ulgi 50%
1.Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowychWażna legitymacja szkolna
2.Dzieci w wieku od 4 do 7 latDokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności książeczka zrowia, paszport, skrócony odpis aktu urodzenia
3.Emeryci i renciściWażna legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej z aktualnym zdjęciem
4.KombatanciLegitymacja kombatancka
5.Studenci szkół wyższych z wyłączeniem studentów szkół podyplomowych i doktoranckichWażna legitymacja studencka