>
OPŁATY DODATKOWE
Linie miejskie A, B, C, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 i 14 
za przejazd bez ważnego biletu 120zł
za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 96zł
za brak biletu na bagaż o wymiarach przekraczających 60x60x20cm lub za przewóz zwierząt 48zł
za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu np. przewóz na Komendę Policji lub dojazd do Straży Miejskiej celem jednoznacznego ustalenia tożsamości pasażera, zakłócania porządku 360zł